cz en

Ordinaci  všeobecného lékařství a ambulanci prevence & rekondice najdete na pomyslné spojnici  mezi  hotelem Chodov a autosalonem Suzuki (bývalá Kia). Vchod pro klienty je z jižní strany objektu a je bezbariérový. Můžete však využít i vchod ze severní strany. Po zazvonění a komunikaci "domácím" telefonem Vás vpustíme do domu. Vstup do zařízení je ve zvýšeném přízemí, tlačítko 0 ve výtahu, po schodech hned v dalším podlaží. Volba ordinační doby také o sobotách a nedělích má umožnit návštěvy bez časové tísně.

Ordinace všeobecného lékařství poskytuje léčebně-preventivní péči v rozsahu vymezeném oborem „všeobecné lékařství", avšak s kvalifikačním přesahem  do oborů „vnitřní lékařství“ a  „posudkové lékařství“.  Lze tudíž nabídnout pomoc  i u komplikovaných zdravotních postižení.

 Prevence je zacílena především na včasnou diagnózu metabolických a srdečně-cévních poruch (metabolický syndrom aj), které často zůstávají dlouho neodhaleny, plíživě se rozvíjejí  a vyúsťují v závažná vleklá onemocnění s progredujícím, často nevratným postižením životně důležitých orgánů a jejich záchovných funkcí.    

Stranou však neponecháváme ani  včasnou diagnózu poruch funkce kosterně-svalového systému a páteře, které mohou významně  omezit kvalitu života.

Součástí našich preventivnívh aktivit je projekt Fórum pro zdraví, jehož logo naleznete v záhlaví této informace. Cílem projektu je koncepční šíření seriózních informací, které odpovídají právě dosaženému stupni poznání v příslušné oblasti, k nimž patří

  • prevence nemocí a úrazů
  • zvyšování kondice
  • zvelebování zdraví.

V části projektu Edice prevence dosud vyšly publikace

  • Abeceda očkování. Praktická informace pro rodiče, turisty a cestovatele
  • Abeceda bariéry proti sociálně patologickým jevům u žáků základních škol. Praktická informace pro rodiče a učitele.

V prvé publikaci jsme upozornili na chybný očkovací kalendář podle kterého byly očkovány kojenci v letech 1994 - 2007 a od r. 2003 jsme se snažili o jeho nápravu. V druhé publikaci jsme navrhli výchovné a organizační formy posilování preventivního chování vůči zneužívání návykových látek a zvyšování odolnosti vůči patologickému hráčství.

Rekondice je zacílena především na optimalizovanou rekonvalescenci po náročných operacích, včetně operací na hybném systému s náhradou velkých kloubů dolní končetiny.

Součástí rekondičních postupů je rovněž individuální předpis zodolňování přiměřeným pohybem a vyváženou výživou. 

Nabízíme také léčení bez tablet využíváním nejmodernější technologie netlakového podmiňování proprioreceptorů ve spojení s prohříváním. Metoda umožňuje celkem deset biosynchronizačních programů pomáhajících při bolestech hlavy, šíje, hrudní, bederní a křížové oblasti páteře, při bolestech stehen, lýtek a chodidel. Pomáhá i při léčbě nespavosti a mírnění neurotických obtíží. Harmonizace propriorecepce je účinná při uvolňování svalového napětí a křečí, vhodná pro aktivaci lymfatického systému a látkové přeměny i pro zpevňování tkání.

 

Toto zařízení primární péče bylo otevřeno jako nové, vítáme tudíž nově se  registrující klienty, zejména z Prahy 11- Chodova a z Prahy 15-Slunečného vršku.

 

Ordinační hodiny:

Sobota:  9-00 – 12.00   13.00 – 18.00

Neděle:  9.00 – 12.00   13.00 – 18.00

Pondělí:  7.00 – 13.00

Čtvrtek:  13.00 – 18.00

Pátek:  13.00 – 18.00

 

Vedoucí lékař pracoviště:

Doc. MUDr. Bohdan Semiginovský DrSc.

 

Více informací a objednání pořadí na tel.: 736164647

Email: info@ordinace-majerskeho15.com